การรับประกัน

ข้อมูลการรับประกันของ Roland

ผลิตภัณฑ์ Roland DG ทั้งหมดจะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน * จากการซื้อภายใต้เงื่อนไขการรับประกันมาตรฐานสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การขยายการรับประกันอาจมีให้ในอุปกรณ์บางส่วน โปรดติดต่อหรือผู้แทนหรือผู้จัดจำหน่าย Roland DG ที่ได้รับอนุญาตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอการรับประกันสำหรับประเทศของคุณ

หมายเหตุ: การใช้วัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทอื่นที่นอกเหนือจาก Roland DG อาจทำให้การรับประกันหรือสัญญาของ Roland DG เป็นโมฆะ

* การรับประกันตามกฎหมายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูข้อกำหนดการรับประกันที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน